อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 💓 . Resting Heart Rate (RHR) หมายถึง จำนวนครั้งที่หัวใจของเราเต้นใน 1 นาทีขณะที่พัก โดยไม่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงหลังการตื่นนอน เป็นตัวเลขที่จะบอกถึงระดับของสมรรถภาพทางร่างกายของเราว่าเป็นอย่างไร ถ้าเราสุขภาพดีมากขึ้น ค่า RHR ก็จะลดลง เพราะหัวใจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง .

Read more
error: Content is protected !!