🏃‍♂️การวิ่งมีส่วนป้องกันโรคปริทันต์อักเสบ เพราะมีโปรตีน C – reactive Protein ในเลือดมากขึ้น

🏃‍♂️การวิ่งมีส่วนป้องกันโรคปริทันต์อักเสบ เพราะมีโปรตีน C – reactive Protein ในเลือดมากขึ้น 🦷 . โรคปริทันต์อักเสบ ถือเป็นโรคในช่องปาก จะเป็นเมื่อเรามีอายุมากขึ้น การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง จะช่วยเพิ่มโปรตีน C – reactive Protein ในเลือดให้มากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ฟันของเรา

Read more

การวิ่ง ช่วยลดไขมันเลวได้ดีที่สุด

🏃‍♂️การวิ่ง ช่วยลดไขมันเลวได้ดีที่สุด . ไขมันเลว เป็นสิ่งที่ร่างกายของเราไม่ต้องการ วันนี้แอดฯรวมงานวิ่งจะบอกว่าการวิ่งนั้นสามารถช่วยลดปัจจัยเสื่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำให้หัวใจของเราแข็งแรงอีกต่างหาก . การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบหัวใจและลดคอเลสเตอรอลไปในตัว โดยจากการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น การจ๊อกกิ้ง การวิ่ง การว่ายน้ำ สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL) ได้ 5-10% และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี

Read more

การวิ่งช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกาย

💪 การวิ่งช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกาย . ไขมันดี หรือ High Density Lipoprotein (HDL) เราสามารถสร้างได้ จากการออกกำลังกายที่มีการใช้แรงงานปานกลางหรือแอโรบิก (Aerobic) เป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป เช่น วิ่งว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก . อีกหนึ่งวิธีคือกินอาหารที่มีใยอาหารสูง

Read more
error: Content is protected !!