อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 💓
.
Resting Heart Rate (RHR) หมายถึง จำนวนครั้งที่หัวใจของเราเต้นใน 1 นาทีขณะที่พัก โดยไม่มีการเคลื่อนไหว รวมถึงหลังการตื่นนอน เป็นตัวเลขที่จะบอกถึงระดับของสมรรถภาพทางร่างกายของเราว่าเป็นอย่างไร ถ้าเราสุขภาพดีมากขึ้น ค่า RHR ก็จะลดลง เพราะหัวใจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
.
ว่าแล้วไปเช็คดูกันดีกว่า ว่าหัวใจของเราฟิตขนาดไหนกันบ้าง 😁
.
รวมงานวิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!